• Adama Mickiewicza 7, 43-430 Skoczów
Sprzedaż

Piękna i słoneczna działka w okolicy Skoczowa

cieszyński, Skoczów, Wiślica
176 PLN /m2
145 000 PLN
  • Powierzchnia: 823 m2

Opis

Skoczów, Wiślica ,działki budowlana
WSZYSTKIE MEDIA W GRANICY

Działka marzenie pod budowę własnego domu.
Nasłoneczniona, otoczona zielenią , luźna zabudowa domów jednorodzinnych, blisko przyrody, a zarazem w rozsądnej odległości od Skoczowa.


Na sprzedaż działka budowlana :
105/79
Wymiary działki około 43m x 19m


Zgodnie z MPZP działki leżą na terenie oznaczonym symbolami:

14 MN :
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i przebudowy obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej nieruchomości;
2) gabaryty i charakter architektoniczny rozbudowywanych i przebudowywanych budynków powinny nawiązywać do istniejącego zainwestowania znajdującego się w sąsiedztwie, nie mogą powodować dysharmonii w najbliższym otoczeniu i zakłócać krajobrazu gminy. Forma użytkowania budynków gospodarczych nie może naruszać warunków zamieszkania i stanowić zagrożenia dla środowiska;
3) możliwość lokalizowania drugiego budynku mieszkalnego na działce;
4) utrzymanie i wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleń określonych w Rozdziale 4 niniejszej uchwały;
5) utrzymanie istniejących i możliwość lokalizacji usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkalne jak i wolnostojących o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych z zastrzeżeniem, że negatywne oddziaływanie działalności usługowej nie może przekraczać lokalu (o ile będzie ona prowadzona w budynku o więcej niż jednym mieszkaniu) a granic działki budowlanej w wypadku lokalizacji usług wolnostojących. Wyklucza się prowadzenie działalności usługowej powodującej emisję niezorganizowaną pyłów i odorów;
6) utrzymanie oraz budowa dróg wewnętrznych;
7) w wypadku zabudowy mieszkaniowej w pobliżu lasu lub terenu przewidywanego do zalesienia nowa zabudowa powinna być odsunięta od granicy lasy o minimum 20 m;
8) dla nowej zabudowy mieszkaniowej w ramach terenów zainwestowanych, realizowanej jako zabudowa uzupełniająca oraz przebudowy i rozbudowy ustala się:
a) obowiązek nawiązania linią zabudowy, wysokością i charakterem architektonicznym do bezpośredniego sąsiedztwa. Dopuszcza się realizację na działkach powstałych z nowych podziałów z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do istniejących ulic oraz dostępności do istniejącej lub projektowanej infrastruktury,
b)wysokość obiektów mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym,
c)dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
d) ogrodzenia siatka, kraty metalowe, płoty i elementy drewniane; wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych w części frontowej działek,
e) dopuszcza się wznoszenie wolnostojących obiektów gospodarczych i garażowych, w ilości nie większej niż 2, o wysokości 1 kondygnacji, nawiązujących architektonicznie do budynku mieszkalnego,
f) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na danej działce;
9) w wypadku nowej zabudowy w pobliżu cieków i potoków należy zachować minimum 5 m pasa gruntu, w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w ich korytach;
10) w wypadku wąskich działek, możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki; zaleca się, aby sąsiadujące ze sobą obiekty przylegały wspólną ścianą;
11) plan ustala, iż powierzchnia działki nowoutworzonej w wyniku podziału wynosi minimum 1000 m2, z dopuszczalnym zmniejszeniem wynikającym z uwarunkowań terenowych, jednak nie większym niż 10% pod warunkiem, że ustalenia dodatkowe w pkt 3 nie stanowią inaczej.

MEDIA:
- gaz w drodze
- woda miejska w drodze
- prąd na działce
- kanalizacja w działce

LOKALIZACJA:
Skoczów, Wiślica, ul. Wichrowe Wzgórze


DOJAZD:
- droga szutrowa gminna


ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Perfect Home
Wioletta Śliwka
714 634 647


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty526
Typ transakcjiSprzedaż
Cena145 000 PLN
Powierzchnia823 m2
Cena za m2176 PLN / m2
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Prądna działce
Wodaw drodze
Gazw drodze
Kanalizacjamiejska

Lokalizacja

Kontakt