• Adama Mickiewicza 7, 43-430 Skoczów

Katarzyna Szydłowska