• Adama Mickiewicza 7, 43-430 Skoczów
Sprzedaż

NOWA OFERTA Działki budowlane WIŚLICA

cieszyński, Skoczów, Wiślica
200 PLN /m2
256 000 PLN
  • Powierzchnia: 1 277 m2

Opis

Skoczów, Wiślica ,działki budowlane
WSZYSTKIE MEDIA W GRANICY

Na sprzedaż dwie działki marzenie pod budowę własnego domu.
Nasłoneczniona, otoczona zielenią , luźna zabudowa domów jednorodzinnych, blisko przyrody, a zarazem w rozsądnej odległości od Skoczowa.


działki budowlane :
105/103 powierzchnia 1277 m2 cena 256.000zł
105/102 powierzchnia 1295 m2 cena 259.000zł
udział w drodze 105/107 w cenie

Wymiary działki około 50m x 26m


Zgodnie z MPZP działki leżą na terenie oznaczonym symbolami:

15 MN :
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i przebudowy obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej nieruchomości;
2) gabaryty i charakter architektoniczny rozbudowywanych i przebudowywanych budynków powinny nawiązywać do istniejącego zainwestowania znajdującego się w sąsiedztwie, nie mogą powodować dysharmonii w najbliższym otoczeniu i zakłócać krajobrazu gminy. Forma użytkowania budynków gospodarczych nie może naruszać warunków zamieszkania i stanowić zagrożenia dla środowiska;
3) możliwość lokalizowania drugiego budynku mieszkalnego na działce;
4) utrzymanie i wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleń określonych w Rozdziale 4 niniejszej uchwały;
5) utrzymanie istniejących i możliwość lokalizacji usług zarówno wbudowanych w obiekty mieszkalne jak i wolnostojących o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych z zastrzeżeniem, że negatywne oddziaływanie działalności usługowej nie może przekraczać lokalu (o ile będzie ona prowadzona w budynku o więcej niż jednym mieszkaniu) a granic działki budowlanej w wypadku lokalizacji usług wolnostojących. Wyklucza się prowadzenie działalności usługowej powodującej emisję niezorganizowaną pyłów i odorów;
6) utrzymanie oraz budowa dróg wewnętrznych;
7) w wypadku zabudowy mieszkaniowej w pobliżu lasu lub terenu przewidywanego do zalesienia nowa zabudowa powinna być odsunięta od granicy lasy o minimum 20 m;
8) dla nowej zabudowy mieszkaniowej w ramach terenów zainwestowanych, realizowanej jako zabudowa uzupełniająca oraz przebudowy i rozbudowy ustala się:
a) obowiązek nawiązania linią zabudowy, wysokością i charakterem architektonicznym do bezpośredniego sąsiedztwa. Dopuszcza się realizację na działkach powstałych z nowych podziałów z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do istniejących ulic oraz dostępności do istniejącej lub projektowanej infrastruktury,
b)wysokość obiektów mieszkalnych do trzech kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym,
c)dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o, kryte dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi;
d) ogrodzenia siatka, kraty metalowe, płoty i elementy drewniane; wyklucza się ogrodzenia z elementów betonowych w części frontowej działek,
e) dopuszcza się wznoszenie wolnostojących obiektów gospodarczych i garażowych, w ilości nie większej niż 2, o wysokości 1 kondygnacji, nawiązujących architektonicznie do budynku mieszkalnego,
f) obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na danej działce;
9) w wypadku nowej zabudowy w pobliżu cieków i potoków należy zachować minimum 5 m pasa gruntu, w celu umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w ich korytach;
10) w wypadku wąskich działek, możliwość sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki; zaleca się, aby sąsiadujące ze sobą obiekty przylegały wspólną ścianą;
11) plan ustala, iż powierzchnia działki nowoutworzonej w wyniku podziału wynosi minimum 1000 m2, z dopuszczalnym zmniejszeniem wynikającym z uwarunkowań terenowych, jednak nie większym niż 10% pod warunkiem, że ustalenia dodatkowe w pkt 3 nie stanowią inaczej.

MEDIA:
- gaz w granicy
- woda w działce
- prąd na działce
- kanalizacja w działce

LOKALIZACJA:
Skoczów, Wiślica, ul. Powiatowa


DOJAZD:
- droga gminna oraz udział w drodze szutrowej


ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Katarzyna Szydłowska


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji.
Wszystkie opublikowane opisy, rysunki, zdjęcia, informacje podlegają prawom autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest dozwolone.

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty536
Typ transakcjiSprzedaż
Cena256 000 PLN
Powierzchnia1 277 m2
Cena za m2200 PLN / m2
Przeznaczeniemieszkaniowo-usługowe
Typ działkibudowlana

Lokalizacja

Kontakt